Privacyverklaring

Tandartsenpraktijk Zuidwolde, gevestigd aan Hoofdstraat 88a, 7921 AN Zuidwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Hoofdstraat 88a
7921 AN Zuidwolde
0528 372 555

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tandartsenpraktijk Zuidwolde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medisch dossier

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tandartsenpraktijk Zuidwolde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekeringsnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tandartsenpraktijk Zuidwolde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Realiseren van het medisch dossier ten behoeve van een tandheelkundige behandeling.
 • Verzenden van informatie en afspraken.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Tandartsenpraktijk Zuidwolde verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het medische dossier.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Tandartsenpraktijk Zuidwolde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandartsenpraktijk Zuidwolde) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tandartsenpraktijk Zuidwolde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het gehele medische dossier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Tandartsenpraktijk Zuidwolde deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandartsenpraktijk Zuidwolde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tandartsenpraktijk Zuidwolde uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming Onder derden vallen o.a. de volgende partijen, kaakchirurgie, parodontologie, logopedie, orthodontie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tandartsenpraktijk Zuidwolde maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons bellen om inzage, correctie of verwijdering in uw gegevens aan te vragen. Gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming kunt u wederom schriftelijk aanvragen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandartsenpraktijk Zuidwolde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tandartsenpraktijk Zuidwolde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via tel. 0528 372555.

 

Klachtenregeling
We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Contact opnemen

Hoofdstraat 88-A
7921 AN Zuidwolde
0528-372555

Inschrijven nieuwe patiënt

Tandartsenpraktijk Zuidwolde staat open voor nieuwe patiënten. In onze moderne praktijk bent u met alle voorkomende tandheelkundige problemen en vragen van harte welkom.

Inschrijven
nieuwe patiënt

Tandartsenpraktijk Zuidwolde staat open voor nieuwe patiënten. In onze moderne praktijk bent u met alle voorkomende tandheelkundige problemen en vragen van harte welkom.